Työyhteisösovittelu – SOPU-valmennus

SOPU-VALMENNUS – sovittelu työyhteisötaitona

Koulutus sopii esimiehille, työsuojelutoimikunnan jäsenille ja toimitsijoille.

Taito toimia työyhteisössään kuin sovittelija on erinomainen taito meille kaikille. Sovittelu antaa mallin käsitellä vaikeitakin ristiriitatilanteita työyhteisössä.

Mitä sovittelu on?

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja voiman ratkaista konfliktitilanteita. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

  • opiskellaan menetelmä, tapa toimia konfliktitilanteiden selvittelyssä

Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi sekä luoda ilmapiiri, joka sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.

  • luodaan mahdollisuudet ongelmien selvittelyyn

Sovitteluprosessin aikana ihmisille avautuu uusia näkökulmia ja sitä kautta lisääntyy eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta. Sovittelu on siihen osallistuville henkilöille vahva oppimisprosessi. Keskustelut perustuvat vastuuseen omista tunteista ja käyttäytymisestä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista.

Sovitteluprosessissa saadaan aikaan keskustelujen kautta sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen.

  • kaikkien osapuolten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimista

Sopu-valmennus antaa valmiuksia toimia uudella tavalla erilaisissa ristiriitatilanteissa.

Tiedustelut: koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo, 050 464 5446, mervi.ylitalo@kio.fi