Ay-toimihenkilötutkinto – ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ay-toimihenkilöille

Tutkinto-opiskelu on suunnattu kaikille uusille ja uudehkoille SAK:n ja STTK:n ja niiden alaisten jäsenliittojen työntekijöille.

Tavoitteet

Tutkinnon tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman ammatillisen asiantuntijuuden kehittymistä ja sitä kautta koko ay-liikkeen toiminnan kehittämistä.

Ay-työntekijän ammatillinen asiantuntijuus syntyy yhteiskunnallisesta, yhteisöllisestä ja kehittämisosaamisesta.

Tutkinto-opiskelu synnyttää myös foorumin liittorajat ylittävälle vuorovaikutukselle ja ajatusten vaihdolle.

Rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 25 opintopistettä ja opinnot kootaan sekä yhteisistä että valinnaisista opinnoista ja lopputyöstä. Tutkinnon suoritusaika on kolme vuotta.

Katso listaus tehdyistä lopputöistä. 

Tutkintokokonaisuus on suunniteltu alustavasti alkamaan seuraavan kerran elokuussa 2020. Voit täyttää hakulomakkeen, jos olet kiinnostunut aloittamaan opinnot. Aikataulut tarkentuvat keväällä.