Mentorointi SAK:laisessa ay-liikkeessä

Mentorointi ammatillisen kehittymisen tukena -koulutus

Mentorointi – ammatillisen kehittymisen tukena, on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen ohjelma ammatillisen kehittymisen avuksi.

”Mentoroinnin paras koulutuksellinen puoli on se, että tavoitteet tulevat itsestä. Ne saa itse asettaa! Näin mentorointimatkan aikana ei tullut yhtään turhaa tapaamista, ja aiheet, joita käsittelimme, olivat ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia.” (mentorointiin osallistunut aktori 2015)

Mentorointi on aina tavoitteellinen, kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jossa on keskeistä henkilökohtaisuus, avoimuus, luottamus, sitoutuneisuus ja vapaaehtoisuus.

Mentorointi – yleinen ohjelma: 23.2. + 8.6. + 30.11.2018

Mentoriparin yksilöohjaus

Jos yhteiset ajat eivä sovi, mutta haluat lähteä kehittymään mentoroinnin avulla, voidaan mentorointiparille sopia henkilökohtainen ohjaus.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo, 050 464 5446, mervi.ylitalo@kio.fi