Tulossa olevia kursseja  

 

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA 2019

Koulutuksen lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella opiskelija voi tunnistaa oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.

Kohderyhmänä ovat liittojen sopimusosastojen ja aluetoimistojen henkilöstö, ay-toimihenkilötutkintoa suorittavat sekä kaikki, jotka haluavat perehtyä työoikeuteen tai päivittää työoikeuden osaamistaan. Koulutus sopii myös esimiehille.

Sisältö:

5. jakso: Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä

 • Aika: Ti 10.12.2019 klo 9-16 (siirretty syyskuulta)
 • Kouluttaja: Marjaana Liehu-Törrö, työoikeuden opettaja, Kiljavan opisto 

KURSSIHINTA: 360 euroa/hlö/jakso (sis. opetus, materiaalit, kahvit ja lounaan/jakso)

ILMOITTAUTUMISET:  Ilmoittaudu henkilöstökoulutukseen

_________________________________________________________________________________________________________

Esimiesvalmennus tulossa 2020

Järjestämme esimiesvalmennusta ammattiyhdistysliitoissa ja työttömyyskassoissa työskenteleville esimiesasemassa toimiville henkilöille. Moni on joutunut esimiestehtäviin ilman koulutusta ja moni tekee esimiehen työtä oman toimensa ohella. Esimiesten kouluttamista on toivottu ja näkökulmaa nimenomaan ay-liikkeessä esimiehenä toimimiseen. Yleiset esimiesvalmennukset eivät sellaisenaan toimi ay-liikkeen parissa.

Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvien valmiuksien ja osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen. Tarkoituksena on valmennuksen aikana jäsentää ja syventää omaa käsitystä johtajuudesta ja hyvästä esimiestyöstä sekä kehittää omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita esimiehenä.

Valmennusprosessin aikana perehdytään esimiestyön perusteisiin, esimiehen rooliin ja tehtäviin, esimiehen oikeuksiin, velvollisuuksiin ja mahdollisuuksiin, haastaviin esimiestyön tilanteisiin, itsensä johtamiseen sekä työyhteisön johtamiseen ja kehittämiseen osana organisaatiota. Lisäksi tarkastellaan yhteistoiminnallista tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin johtamista sekä johtamista muutoksessa.

Valmennus toteutetaan kolmena kolmen päivän mittaisena jaksona. Valmennusjaksojen välillä tehdään konkreettisia omaa esimiestyötä ja työyhteisöä kehittäviä tehtäviä.

1. jakso 

 • Johtamis- ja ihmiskäsitykset
 • Johtamisen arvot ja periaatteet
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
 • Esimiehen rooli ja tehtävät
 • Toimivan työyhteisön edellytykset ja johtaminen
 • Esimiehen itsetuntemus ja itsensä johtaminen

2. jakso 

 • Työyhteisön yhteistoiminnallinen kehittäminen
 • Dialogisuus ja vuorovaikutustaidot
 • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 • Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtaminen
 • Esimiehen jaksaminen ja hyvinvointi

3. jakso 

 • Muutoksen johtaminen
 • Työyhteisön kehityskaari ja ryhmädynaamiset ilmiöt
 • Haastavat esimiestyön tilanteet
 • Konfliktien ja ristiriitojen ratkaiseminen
 • Osaamisen johtaminen ja kehityskeskustelu
 • Toimiva kokous ja osallistaminen

Jokaisen valmennusjakson aikataulu:

 1. valmennuspäivä klo 9-16
 2. valmennuspäivä klo 9-16
 3. valmennuspäivä klo 9-14

Kurssin lähipäivät järjestetään JHL-opiston tiloissa, Sörnäisten rantatiellä Helsingissä.

Koulutuksen hinta: 2100 euroa / osallistuja. Hinta sisältää arvonlisäveron.

Ilmoittautumiset: viimeistään kuukautta ennen ensimmäistä jaksoa. Täyty hakulomake, jos olet kiinnostunut koulutuksesta.
Ilmoittaudu henkilöstökoulutukseen

____________________________________________________________________________________________________________

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA 2020

Työoikeuden koulutussarjan ajankohdat vuodelle 2020. Ilmoittautumiset kuukautta ennen kutakin kurssipäivää. Hinta 365 euroa / kurssipäivä. Hinta sisältää arvonlisäveron.

1. jakso: Työoikeuden perusteet 

Aika: ti 11.2.2020 klo 9.00-16.00

Kouluttaja: Marjaana Liehu-Törrö, työoikeuden opettaja, Kiljavan opisto 

2. jakso: Vuosilomalaki

Aika: ti 17.3.2020 klo 9.00-16.00

Kouluttaja: Marjaana Liehu-Törrö, työoikeuden opettaja, Kiljavan opisto 

3. jakso: Työaikalaki

Aika ti 21.4.2020 klo 9.00-16.00

Kouluttaja: Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry

4. jakso: Työsuhdeturva

Aika: ti 19.5.2020 klo 9.00-16.00

Kouluttaja: Ismo Kokko, työehtoasiantuntija, SAK ry

5. jakso: Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä

Aika: ti 8.9.2020 klo 9.00-16.00

Kouluttaja: Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry

6. jakso: Paikallinen sopiminen

Aika: ti 27.10.2020 klo 9.00-16.00

Kouluttaja: Ismo Kokko, työehtoasiantuntija, SAK ry

 

Työoikeuden ajankohtaispäivä

Aika: marraskuu 2020 klo 9.00-16.00. Tarkempi ajankohta sovitaan keväällä 2020.

 

Ilmoittautumiset: viimeistään kuukautta ennen kurssipäivää
Ilmoittaudu henkilöstökoulutukseen