Tulossa olevia kursseja  

 

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA 2019

Koulutuksen lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella opiskelija voi tunnistaa oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.

Kohderyhmänä ovat liittojen sopimusosastojen ja aluetoimistojen henkilöstö, ay-toimihenkilötutkintoa suorittavat sekä kaikki, jotka haluavat perehtyä työoikeuteen tai päivittää työoikeuden osaamistaan. Koulutus sopii myös esimiehille.

Sisältö:

1. jakso: Työoikeuden perusteet

 • Aika: ti 5.3.2019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttaja: Marjaana Liehu-Törrö, työoikeuden opettaja, Kiljavan opisto 

2. jakso: Työsuhdeturva

 • Aika: ti 9.4.2019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttaja: Ismo Kokko, työehtoasiantuntija, SAK ry 

3. jakso: Työaikalaki

 • Aika ti 7.5.2019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttaja: Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry

4. jakso: Vuosilomalaki

 • Aika: ti 17.9.2019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttaja: Marjaana Liehu-Törrö, työoikeuden opettaja, Kiljavan opisto

5. jakso: Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä

 • Aika: ti 8.10.2019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttaja: Anu-Tuija Lehto, lakimies, SAK ry

6. jakso: Paikallinen sopiminen

 • Aika: ti 5.11.2019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttajat: Ismo Kokko, työehtoasiantuntija, SAK ry ja Kauno Koskela, sopimusvastaava, Teollisuusliitto ry

Työoikeuden ajankohtaispäivä

 • Aika: ti 26.112019 klo 9.30-15.30
 • Kouluttajat: Timo Koskinen päälakimies, SAK ry, asiantuntijat
 • Sisältö: ajankohtaiset lakimuutokset (ilmoitetaan myöhemmin)

 

KURSSIHINTA: 360 euroa/hlö/jakso (sis. opetus, materiaalit, kahvit ja lounaan/jakso)

ILMOITTAUTUMISET kuukautta ennen ko. jaksoa: Ilmoittaudu henkilöstökoulutukseen.

Tarkemmat jaksojen sisältötiedot ym. oheisessa liitteessä.

Työoikeuden koulutussarja 2019

_________________________________________________________________________________________________________

Tulossa esimieskoulutus lokakuu 2019 – helmikuu 2020.

Koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville ja toteutetaan kolmena kolmen päivän mittaisena kokoontumisena. Valmennusjaksojen välillä tehdään konkreettisia omaa esimiestyötä ja työyhteisöä kehittäviä tehtäviä.

Aikataulu ja keskeiset sisällöt:

 1. jakso 30.10.-1.11.2019
 • Johtamis- ja ihmiskäsitykset
 • Johtamisen arvot ja periaatteet
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
 • Esimiehen rooli ja tehtävät
 • Toimivan työyhteisön edellytykset ja johtaminen
 • Esimiehen itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 1. jakso 11.-.13.12.2019
 • Työyhteisön yhteistoiminnallinen kehittäminen
 • Dialogisuus ja vuorovaikutustaidot
 • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
 • Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtaminen
 • Esimiehen jaksaminen ja hyvinvointi
 1. jakso 5.-7.2.2020
 • Muutoksen johtaminen
 • Työyhteisön kehityskaari ja ryhmädynaamiset ilmiöt
 • Haastavat esimiestyön tilanteet
 • Konfliktien ja ristiriitojen ratkaiseminen
 • Osaamisen johtaminen ja kehityskeskustelu
 • Toimiva kokous ja osallistaminen

ILMOITTAUTUMISET 30.9.2019 mennessä: Ilmoittaudu henkilöstökoulutukseen