_________________________________________________________________________________________________

TYÖOIKEUDEN KOULUTUSSARJA 2018 (6 x 1 päivä; voit valita koko sarjan tai yksittäisiä koulutuspäiviä)

Kurssin lähtökohtana on työoikeuden yleinen teoreettinen tuntemus, jonka perusteella opiskelija voi tunnistaa oikeusturvan tarpeet työelämässä, pelkistää tosiasioista oikeudellisesti merkittävät seikat, perustella ratkaisuja oikeudellisin normein ja tunnistaa työelämän oikeusturvan kehittämistarpeita.

Kohderyhmä

Liittojen sopimusosastojen ja aluetoimistojen henkilöstö, ay-toimihenkilötutkintoa suorittavat sekä kaikki, jotka haluavat perehtyä työoikeuteen tai päivittää työoikeuden osaamistaan. Koulutus sopii myös esimiehille.

Jaksot:

  1. jakso Työoikeuden perusteet 20.3.2018
  2. jakso Työsuhdeturva 24.4.2018
  3. jakso Työaikalaki 22.5.2018
  4. jakso Vuosilomalaki 11.9.2018
  5. jakso Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu työyhteisössä 2.10.2018
  6. jakso Paikallinen sopiminen 6.11.2018

ILMOITTAUTUMISET koko sarjaan / yksittäiselle kurssijaksolle tilavarausten vuoksi viimeistään kolme viikkoa ennen kurssia.

Työoikeuden koulutussarja 2018

_________________________________________________________________________________________________

SOSIAALINEN MEDIA TYÖVÄLINEENÄ – TYÖPAJAT (Helsingissä)

TWITTER 13.9.2018 klo 12 – 16.00

Twitter on paras kanava yhteiskunnalliseen keskusteluun – suoraan yhteyteen eri alojen päättäjiin. Twitter tarjoaa oppimismahdollisuuksia ja keskusteluväylän, loistavan verkostoitumispaikan sekä kirjoituskoulun – opit tiivistämään sanomasi 140 merkkiin.

INSTAGRAM 11.10.2018 klo 12 – 16.00

Mobiilisovellus Instagram toimii älypuhelimissa ja siitä on tullut suosittu palvelu, jossa ihmiset kertovat arjestaan kuvin. Myös organisaatioiden viestintäkanavana Instagram kasvattaa suosiotaan.

Ilmoittautumiset molempiin työpajoihin 16.8.2018 mennessä.

Lue lisää liitteestä.

Twitter_InstagramTwitter_Instagram

_________________________________________________________________________________________________

HAASTAVAT VUOROVAIKUTUSTILANTEET 20.-21.9.2018 (Tampere, Voionmaan koulutuskeskus)

Kohderyhmänä ovat liittojen toimitsijat, ja kurssi sopii myös pääluottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia työyhteisöjen hankalien vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ratkaisukeskeisessä hengessä.

Kouluttajina ovat psykologit Jari Hyyti ja Jaakko Kauppila Poliisiammattikorkeakoulusta.

Ilmoittautumiset 3.9. mennessä.

Liitteessä tarkempi aikataulu, ilmoittautumis- ym. tiedot.

Haastavat vuorovaikutustilanteet 20_21 9 2018

_________________________________________________________________________________________________