Institutet ligger i en modern och trivsam miljö vid sjön Sääksjärvi, bara 45 km från Helsingfors.

Address
Kotorannantie 49
05250 Kiljava

Kiljavainstitutets e-post: kiljavan_opisto(at)kio.fi

Kiljavanranta Hotels e-post: kiljava@hotelkiljava.fi

Institutet

Kiljavainstitutet har utbildat förtroendemän och arbetarskyddspersonal på svenska under tiden 1950-2017. I dag organiseras svenskspråkiga kurser av JHL-institutet (www.jhl.fi/sv/kurser/kurskalender).