Institutet ligger vid en modern och trivsam miljö vid Sääksjärvi, bara 45 km från Helsingfors.

Address
Kotorannantie 49
05250 Kiljava

Telefon: 09 276 251

Kiljava Institutets E-post: kiljavan_opisto(at)kio.fi

Kiljavanranta Hotel E-post: kiljavanranta(at)kiljavanranta.fi

Institutet

Kiljavainstitutet har utbildat förtroendemän för arbetarskydd och i allmänhet för 66 år.

Årligen arrangeras svenskspråkiga kurser som följande:

  • Grundkurs för förtroendemän
  • Fortsättningskurs för förtroendemän
  • Grundkurs i arbetarskydd
  • Fortsättningskurs i arbetarskydd

För ytterligare information om kurserna, se listan om svenskpråkig utbildning vid sidan.