Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat tuntevat työntutkimuksen pelisäännöt ja osaavat toimia henkilöstön edustajina työntutkimustilanteissa sekä kehittää tuottavuus- ja työntutkimustoimintaa työpaikkatoiminnassa. Kurssin suorittaneet osallistujat ovat tutustuneet työntutkimuksen keskeisimpiin käsitteisiin ja menetelmiin ja osaavat soveltaa niitä käytännössä.

Osallistujat myös osaavat kehittää henkilöstöedustajien ja työnantajan välistä yhteistyötä ja sitä kautta parantaa koko työyhteisön toimivuutta ja yhteistä näkemystä työ-paikan kehittämisessä.

Kohderyhmä on peruskoulutuksen käyneet luottamushenkilöt ja työsuojeluvaltuutetut sekä yrityksen henkilöstöasioista vastaavat.

Avainsisällöt:

- luottamushenkilön rooli ja tehtävät työntutkimustilanteissa
- yhteistoiminta työntutkimuksissa
- tutkimuksen tavoitteet, kannattavuus ja tuottavuus
- työn kuormittavuus ja elpymisajan määrittäminen
- työmenetelmät, ergonomia ja turvallisuus
- kellonaikatutkimukset, erilaiset ajanmittaustavat
- joutuisuus, joutuisuuden määrittäminen, joutuisuuskerroin
- työarvolaskenta ja pelisäännöt laskennassa
- suoritustasot ja palkka.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Kurssi järjestetään, jos osanottajia on väh. 10.

  • 23.03.2020-27.03.2020  - Työntutkimuksen perusteet: luottamushenkilöiden täydennyskurssi, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, Kiljava
Takaisin