Fortsättningskurs för förtroendemän

Målgrupp

Svensktalande förtroendemän och viceförtroendemän som har gått grundkursen för förtroendemän eller har motsvarande grunduppgifter och erfarenhet i praktiken.

Syfte

Kursen förbättrar förtroendemannens kunskaper i hans/hennes förtroendeuppdrag. Den fördjupar förståelsen om arbetslivet och dess utveckling. Den ger kursdeltagarna färdigheter i att klara sig bättre med förhandlingar på arbetsplats; särskilt fäster man uppmärksamhet till problemlösning och kommunikation samt sociala färdigheter.

Nyckelteman:

• förtroendemannens verksamhet och utnyttjandet av erfarenheter
• förändringar i förtroendemannens verksamhetsmiljö
• arbetsrätt och allmänna avtal
• förbundsvisa aktuella ärenden
• samarbete på arbetsplatsen
• förhandlingsverksamhet och kommunikation
• vidareutveckling av arbetsgemenskapen
• förtroendemannens utmaningar och uppgifter i framtiden
• personlig studieplan.

Takaisin